CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

                   Logo Allianz                                                                                                                                                                                 

 VAŠE  JISTOTA  NA  CESTÁCH                                         POUZE ZA 380,- Kč/osoba/pobyt

                      KOMPLEXNÍ  POJIŠTĚNÍ  NA ZÁJEZDECH  CK DEZKA 

(poznámka: pojištění na storno zájezdu je platné pouze pokud bylo sjednáno zároveň s uzavřením smlouvy o zájezdu do 13.3.2020 a smlouva nebyla zrušena. Na nově uzavřené smlouvy nebo obnovené smlouvy po 13.3.2020 se bohužel nevztahuje pojištění pro případ storna zájezdu.
 

 
                                                                                                                  

 
           JEDNOTNÁ SAZBA Kč 380,- /osoba/pobyt  
  • BEZ OHLEDU NA VĚK POJIŠTĚNÉHO
  • BEZ OHLDEU NA DÉLKU ZÁJEZDU
  • LÉČEBNÉ VÝLOHY BEZ LIMITU PLNĚNÍ
  • VČETNĚ POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU

POJIŠTĚNÍ STORNOVÁNÍ ZÁJEZDU
Velmi důležitou součást pojištění, tzv. pojištění stornopoplatků, kdy dojde k plnění do výše max.Kč 20000,- v  případě, že pojištěný nemůže na již objednaný a zaplacený zájezd z mimořádně vážných důvodů odcestovat (nemoc nebo úmrtí). V tomto případě pojištěný kryje vzniklé stornopoplatky dle cestovní smlouvy až do výše 80%.
 
Pojištění ALLIANZ má územní platnost v Evropě, pro všechny cesty jejichž účelem je turistika a rekreace. Všeobecné podmínky pro cestovní pojištění a seznam rekreačních sportů je k nahlédnutí v CK DEZKA nebo ke stažení na www.allianz.cz
 
ROZSAH POJIŠTĚNÍ ALLIANZ
 
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANČÍ Limit plnění
 
lékařské ošetření, léčba, operace, léky a další lékařský materiál
BEZ LIMITU
diagnostika, hospitalizace včetně dopravy do nemocnice
BEZ LIMITU
převoz pacienta do ČR, repatriace ostatků
BEZ LIMITU
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného
BEZ LIMITU
akutní zubní ošetření
10.000,- Kč
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného
2000,- Kč/den (max. 5 dní)
léčebné výlohy související s terorismem
1.500.000,- Kč
repatriace související s terorisem
1.500.000,- Kč
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ  
smrt následkem úrazu
200.000,- Kč
trvalé následky úrazu - poměrné plnění z pojistné částky
400.000,- Kč
denní odškodné po dobu nezbytného léčení
100,- Kč
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL  
všechny škody na za vazadlech pojištěného
20.000,- Kč
škoda na jedné věci
10.000,- Kč
všechny škody na cennostech / na jednu cennost
10.000,-Kč / 5.000,- Kč
všechny škody vzniklé vloupáním do vozidla / na jednu věc 
10.000,-Kč / 5.000,- Kč
zpoždění letu od 7. hodiny / zpoždění zavazadel od 7. hodiny
200,- Kč/hodina (max. 5000,- Kč)
pronájem náhradního sportovního vybavení
1000,- Kč/den (max. 5000,- Kč)
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU  
pojištění odpovědnosti na zdraví a životu 
2.000.000,- Kč
odpovědnost za škodu na věci 
1.000.000,- Kč
škody následné / škody způsobené domácím mazlíčkem 
100.000,- Kč / 20.000,- Kč
spoluúčast
5.000,- Kč
DOPLŇKOVÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY  
všechny škody z doplňkových asistenčních služeb
35.000,- Kč
právní pomoc v zahraničí 
35.000,- Kč
náhradní pracovník / opatrovník
35.000,- Kč / 35.000,- Kč
ztráta, odcizení nebo zničení cestovních dokladů
5.000,- Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště
5.000,- Kč
POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ (PLATÍ POUZE PRO SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 15.3.2020 !!!)  
pojištění pro případ storna zájezdu (spoluúčast 20%)
20.000,- Kč (neplatí pro smlouvu uzavřené po 15.3.2020)
 Sjednáním pojištění vzniká smluvní vztah vždy mezi zákazníkem a pojišťovnou ALLIANZ. CK DEZKA Děčín s.r.o. je pouze zprostředkovatelem tohoto vztahu.

 
POJIŠŤOVACÍ KARTIČKY KE STAŽENÍ 

(Pro klietny, kteří si sjednali pojištění  Allianz v CK Dezka)


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ALLIANZ KE STAŽENÍ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZSAH LIMITŮ POJISTNÉHO PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ OD CK DEZKA
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ALLIANZ KE STAŽENÍ

POJIŠŤOVACÍ KARTIČKY KE STAŽENÍ  (Pro klietny, kteří si sjednali pojištění  Allianz v CK Dezka)


FORMULÁŘ PRO NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - LÉČEBNÉ VÝLOHY V ZAHRANIČÍ
FORMULÁŘ PRO NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - STORNO ZÁJEZDU
FORMULÁŘ PRO NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ÚRAZ
FORMULÁŘ PRO NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ŠKODA NA ZAVAZADLE

FORMULÁŘ PRO NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

SEZNAM RIZIKOVÝCH SPORTŮ NA KTERÉ SE NEVZTAUJE POJIŠTĚNÍ


 

01_Ceska_republika (28)
Česká republika
Croatia (4)
Chorvatsko
01_Madarsko (7)
Maďarsko
1spain (11)
Španělsko